Odszkodowanie za błąd medyczny

Kto ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki błędu w leczeniu?

 

Błąd medyczny w prawie cywilnym rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym (wyrok SN z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54). Polegać on może zarówno na działaniu (np. nieprawidłowe wykonanie zabiegu, niewłaściwa diagnoza), jak i na zaniechaniu (np. brak biadań diagnostycznych, niezastosowanie wymaganego leczenia)

 

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z rygorystycznymi wymaganiami co do profesjonalizmu. Jako że jest to zawód zaufania publicznego, błędy w ramach praktyki zawodowej lekarza traktowane są przez prawo cywilne bardzo rygorystycznie - o odpowiedzialności lekarza przesądza nawet najmniejszy stopień zawinienia, w tym lekkomyślność lub niedbalstwo.

 

Odmiennie od odpowiedzialności karnej czy dyscyplinarnej (którą ponosi lekarz osobiście), odpowiedzialność cywilną za błąd w leczeniu ponosi nie tylko sam lekarz, ale także podmiot leczniczy (szpital, przychodnia), w ramach działalności której lekarz udzielał świadczeń zdrowotnych. Poszkodowany pacjent ma wówczas możliwość wyboru, od kogo dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy w leczeniu pacjenta brało udział wielu lekarzy – domagając się odszkodowania od szpitala, gdzie błąd popełniono, nie musimy wówczas udowadniać, który konkretne z lekarzy popełnił błąd, bo szpital ponosi odpowiedzialność za cały swój personel.

 

W znacznie trudniejszej sytuacji są pacjenci, którzy podejmowali leczenie w różnych szpitalach i innych placówkach medycznych, u wielu różnych lekarzy. Przypisanie odpowiedzialności cywilnej konkretnej jednostce lub lekarzowi bywa wówczas znacząco utrudnione. Sytuacja tego typu często występuje w przypadku zakażeń, które nie są wykrywalne od razu i które mogą ujawnić się nawet po wielu miesiącach czy latach.

 

Tym bardziej istotne jest, by na bieżąco gromadzić pełną dokumentację z prowadzonego leczenia- nie tylko wypisy z hospitalizacji, ale też wyniki badań i raporty z przeprowadzonych zabiegów. Warto pamiętać, że wgląd w dokumentację medyczną oraz uzyskanie jej kopii jest prawem pacjenta, a placówki medyczne nie mogą nam jej odmówić.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji Eventum.com.pl