Odszkodowanie za błąd medyczny

Poradnik

Szkoda i związek przyczynowy a odszkodowanie za błąd w leczeniu

Abyśmy mogli uzyskać odszkodowanie za skutki błędu w leczeniu nie wystarczy że udowodnimy, że taki błąd rzeczywiście został popełniony. Uzyskanie odszkodowania wymagało będzie nadto wykazania, że doznaliśmy szkody oraz że szkoda ta pozostaje w związku przyczynowym z błędem medycznym.

Czytaj więcej

Kto ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki błędu w leczeniu?

Odmiennie od odpowiedzialności karnej czy dyscyplinarnej (którą ponosi lekarz osobiście), odpowiedzialność cywilną za błąd w leczeniu ponosi nie tylko sam lekarz, ale także podmiot leczniczy (szpital, przychodnia), w ramach działalności której lekarz udzielał świadczeń zdrowotnych. Poszkodowany pacjent ma wówczas możliwość wyboru, od kogo dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. W naszym poradniku wyjaśniamy, czym się kierować, dokonując wyboru podmiotu pozwanego.

Czytaj więcej

Błąd medyczny a naruszenie praw pacjenta

W zakresie odszkodowań medycznych podstawą ich przyznania może być błąd w leczeniu lub naruszenie praw pacjenta. Czym różnią się te dwa źródła odpowiedzialności placówek medycznych oraz jakich roszczeń możemy dochodzić w ramach każdego z nich?

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za błąd medyczny a śmierć pacjenta

Czy roszczenie o zadośćuczynienie za skutki błędu w leczeniu przechodzi na spadkobierców pacjenta w razie jego śmierci? Wyjaśniamy.

Czytaj więcej

Odszkodowanie za błąd diagnozy skrętu jądra

Skręt jądra to schorzenie, które z medycznego punktu widzenia sprawia wiele trudności diagnostycznych. Jest zaburzeniem dopadającym głównie nastolatków, ale może pojawić się również w dorosłym życiu. Skutki tej choroby mogą być drastyczne- dochodzi do martwicy jądra, a w następstwie do konieczności jego amputacji. W takiej sytuacji, w grę wchodzić może prawo do odszkodowania za błąd w leczeniu.

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie polega na tym, że osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody w wyniku błędu medycznego, po upływie określonego czasu, ma możliwość uniknięcia odpowiedzialności cywilnej wobec roszczeń osoby poszkodowanej. W naszym poradniku wyjaśniamy, w jakim terminie należy dochodzić roszczeń, aby uniknąć zarzutu przedawnienia.

Czytaj więcej

Co to jest błąd medyczny?

Błąd medyczny w prawie cywilnym, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym. W naszym poradniku wyjaśniamy, jakie są rodzaje błędów w leczeniu, z tytułu których osoba poszkodowana może dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania.

Czytaj więcej

Czy mam prawo wglądu w moją dokumentację medyczną?

Trudno wyobrazić sobie skuteczne dochodzenie odszkodowania za następstwa błędu w leczeniu, bez uzyskania wglądu w dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Bez względu na to, czy dokumentacja ta w sposób właściwy oddaje rzeczywisty przebieg leczenia (co zawsze można kwestionować w toku postępowania o odszkodowanie), osoba poszkodowana błędem medycznym powinna tę dokumentację uzyskać.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji Eventum.com.pl